كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : دسته‌بندي شبکه‌هاي رايانه‌اي بر اساس لايه شبکه :

شرح : ممکن است شبکه‌هاي رايانه‌اي مطابق مدلهاي مرجع پايه‌اي که در صنعت به عنوان استاندارد شناخته مي‌شوند مانند «مدل مرجع ? لايه OSI» و «مدل ? لايه TCP/IP»، بر اساس نوع «لايه شبکه» اي که در آن عمل مي‌کنند طبقه‌بندي شوند.