كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : در علم نرم افزار مانيتورينگ چيست؟ :

شرح :

به طور کلي مانيتورينگ عبارتست از جمع آوري اطلاعات مورد نياز از بخش هاي مختلف واحد هاي صنعتي اعم از مجزا و غير مجزا و نمايش آنها با فرمت هاي خاص روي صفحه نمايش جلوي اپراتور مربوطه.
به بيان ديگر مانيتورينگ عملي مربوط به نمايش و يا مشاهده وضعيت يک سيستم است اما اين نوع نام گزاري و کاربرد بسيار قديمي است چرا که امروزه مانيتورينگ مفهومي فراتر از صرفا مشاهده وضعيت پيدا کرده که به عنوان مثال امروزه توسط سيستم هاي مانيتورينگ مي توان به عملگرها فرمان نيز صادر نمود و يا با برخي از قسمت ها ارتباط دو طرفه برقرار کرد که در ادامه به تفصيل به اين موضوع مي پردازيم.