موضوع مقاله :

داده و اطلاعات

چکیده :

داده و اطلاعات


شرح :

داده به آن دسته از ورودی‌های خام گفته می‌شود که برای پردازش به رایانه ارسال می‌شوند.

به داده‌های پردازش شده اطّلاعات می‌گویند.