امنیت اطلاعات در وب چیست؟

چکیده :

امنیت اطلاعات در وب چیست؟واژه امنیت اطلاعات حجم وسیعی از فعالیت های یک سازمان را تحت پوشش قرار می دهد. امنیت اطلاعات به معنای واقعی یعنی با استفاده از یک سری فرآیند ها از دسترسی غیر مجاز به اطلاعات و یا محصولات و اعمال تغییرات یا حذف کردن آنها جلوگیری کنیم. این عمل را می توان به نحوی حفاظت از منابع موجود، در موقعیت های مختلف (مانند یک حمله هکری که معمولا خیلی انجام می شود) توسط افرادی که مسئول امنیت اطلاعات هستند در نظر گرفت.