اجزای تشکیل دهنده یک کامپیوتر

چکیده :

اجزای تشکیل دهنده یک کامپیوتریک کامپیوتر از ترکیب بعضی یا همه اجزای زیر بوجود می آید که به شرح زیر است:

1) مادر برد (Mather Board or Main Borad or M.B.)

2) پردازنده (CPU)

3) حافظه موقت رم (RAM)

4) حافظه دائم هارد دیسک (Hard Disk Drive or H.D.D)

5) کارت گرافیک (Graphic Card)

6) کارت صدا (Sound Card)

7) کارت مودم (Modem Card)

8) CD-ROM Drive or DVD-ROM Drive

9) CD-Writer or DVD-Writer

10) فلاپی درایو (Floppy Disk Drive or F.D.D.)

11) بلند گو (Speaker)

12) کیس (Case)

13) مانیتور (Monitor)

14) موس (Mouse)

15) کیبورد (Keyboard)