permission فایلهای سایت را محدود و قفل کنید

چکیده :

permission فایلهای سایت را محدود و قفل کنیدآیا می دانید پرمیشن دسترسی به فایل و پوشه ها روی چه عددی تنظیم شده؟ بعضی از برنامه برای نصب نیاز به تنظیم پرمیشن بر روی عدد «???» دارند. اما بیشتر ما فراموش می کنیم آنها را به عدد «???» برای پوشه ها یا «???» برای فایل های برگردانیم. حتما یادتان باشد بررسی کنید تا اطمینان یابید که دسترسی ها برای برنامه هایی که ناشناس هستند قفل شده باشد.