شرکت مهندسي نرم افزار بهپردازان

كليه حقوق اين سايت مربوط به شرکت نرم افزاري بهپردازان - شركت طراحي سايت بهپردازان مي باشد

بازگشت به بخش مقالات وب سايت

عنوان پیشنهاد (Proposal):

سامانه مکانیزه مدرسه هوشمند .

مدير تهيه پیشنهاد (Proposal):

نام .

وضع موجود سازمان در محدوده پروژه يا  سيستم مورد نظر :

دانش آموزان در مدرسه ثبت نام می نمایند و پس از ثبت نام ، در کلاس ها حاضر می شوند و در نهایت دروس از کتب مشخص توسط اساتید تدریس می گردد و پس از تدریس دروس به دانش آموزان در این سیستم از ایشان ازمون های منظم گرفته شده و نمرات در غالب کارنامه در اختیار ایشان و یا والدینشان قرار می گیرد .

والدین می توانند روزهای مشخص در ساعات مشخص در جلسات جهت پی گیری وضعیت دانش آموزان در مدرسه حضور پیدا می نمایند و مشکلات فرزند خود را از معلمین و مدیر مدرسه پی گیری می نمایند .

 

نیاز ها انتظارات سازمان :

نرم افزار مورد نیاز :

سیستم مکانیزه مدرسه هوشمند شامل بخشهای آموزش و مدیریت با امکانات زیر

زیرسیستم های اطلاعاتی به شرح زیر می باشد :

1-     زیر سیستم دانش آموزان و اولیا .

2-     زیرسیستم امور اطلاع رسانی .

3-     زیر سیستم امور آموزشی .

4-     زیر سیستم معلمین .

 

اطلاعات عملیاتی در سیستم مورد نظر به شرح زیر می باشد :

1-     امکان مدیریت  اطلاعات دانش آموزان جدید .

2-     امکان مدیریت اطلاعات معلمان جدید .

3-     امکان مدیریت اطلاعات رشته های ارائه شده .

4-     امکان مدیریت اطلاعات دروس ارائه شده .

5-     امکان مدیریت اطلاعات درسها جز به جز برای هر پایه توسط معلمان .

6-     امکان ثبت اطلاعات حضور و غیاب دانش آموزان .

7-     امکان ثبت نمرات دانش آموزان .

8-     امکان مشاهده نمرات دانش آموزان .

9-     امکان مشاهده وضعیت حضور و غیاب داشن آموزان .

10- امکان برقراری ارتباز اولیا با دانش آموزان .

11- امکان برقراری ارتباط اولیا با معلمان .

12- امکان برقراری ارتباط اولیا با مدیران .

13- امکان مدیریت جزوات درسی توسط معلمان .

14- امکان مدیریت آزمونهای درسی توسط معلمان .

15- امکان دریافت جزوات توسط دانش آموزان .

16- امکان دریافت و شرکت در آزمونهای متنوع توسط دانش آموزان .

 

اطلاعات کنترلی سیستم به شرح زیر می باشد :

1-     امکان مشخص معلمین هر پایه .

2-     امکان مشخص کردن دانش آموزان هر کلاس .

3-     امتیاز دهی به دانش آموزان .

4-     بررسی عملکرد هر دانش آموز از نظر ورود و خروج و نمرات .

5-     امکان کنترل عملکرد هر معلم به تفکیک .

 

گزارشات در سیستم مورد نظر به شرح زیر می باشد .

1-     گزارش دانش آموزان به تفکیک پایه و کلاس .

2-     گزارش اطلاعات معلمین .

3-     گزارش اطلاعات نمرات دانش آموزان  .

4-     گزارش کارکرد یک معلم.

5-     گزارش کارکرد دانش آموزان.

6-     گزارش ورود و خروج معلمین .

 

سیستم های مشابه :

سامانه اطلاعات امور پرسنلی سازمان بیمه تامین اجتماعی .

سامانه کنترل تردد سربازان وظیفه سازمان وظیفه عمومی .

سامانه آموز از راه دور چارسوق .

استانداردهاي توليد و توسعه :

تکنولوژی اجرا : UML .

تکنولوژی پیاده سازی : دات نت فریم ورک .

بانک اطلاعاتی : اس کیو ال .

مدت زمان اجرا ی تحلیل : 3 ماه .

مدت زمان پیاده سازی نرم افزار : یک سال .

محیط کاری : وب .

متد اجرا : Client – Server  .

 

مشخصات عملکردی سیستم :

سیستم مدرسه هوشمند با داشتن بخشهای مختلف کاربران به درج سریع تر اطلاعات بازیابی دقیق آنها یاری می نماید .

مختصات عملیاتی دقیق سامانه به شرح زیر می باشد :

·        امین بودن امکان دسترسی به سیستم (فرم ورود به سیستم) .

·        قابلیت ایجاد سطوح دسترسی (مدیریت کاربران) .

·        قابلیت ایجاد اطلاعات پایه (تشریح داده شده در فوق) .

·        در دسترس بودن همیشگی سیستم .

 

نیازهای غیر عملکردی سامانه :

·        سیستم در می بایست در وب کار نماید .

·        امکان دسترسی به سطوح سیستم وابسته به سروری است که در ساعات کاری مدرسه روشن می باشد .

·        سیستم می بایست امکان پاسخگویی همزمان به چند درخواست از طرف چند کاربر را دارا باشد .

قابلیت استفاده :

·        سیستم می بایست نزدیک به زبان کاربران (مدیران ، معلمین ، اولیا) باشد که معمولا آگاهی چندانی از سیستم های کامپیوتری ندارند .

·        سیستم می بایست در کار کاربران با سامانه کاربران را راهنمایی نماید .

 

امنیت :

·        سیستم می بایست در سطوح کاری متفاوت (مدیر ، معلم ، اولیا ، دانش آموزان) با سیستم باشد .

·        هر کاربر می بایست یک سطح دسترسی مجزا برای ورود به سیستم داشته باشند .

·        اطلاعات در بانک اطلاعاتی باید به صورت کد شده نگهداری گردد .

 

قابلیت اطمینان :

·        از نظر بروز کارکردی خطا آنچنان از نطر امنیتی ریسک کاری بالا نمی باشد .

·        در صورت بروز خطا نرخ تصحیح آن یک روز می باشد .

 

پشتیبانی :

·        در پروزه های شبیه به این معمولا در قرار داد پروزه پشتیبانی درج خواهد گردید .

·        مدت زمان رفع ایرادهای سیستم 5 روز کاری می باشد که در ازای اطلاع رسانی کتبی می بایست انجام گردد .

·        در صورت بروز نیاز جدید از طرف مشتری در ازای دریافت نتیجه به وی اعلام می گردد .

 

نگهداری :

·        نگهداری بر روی سرورهای با امنیت بالا و با سیستم پشتیبان گیری خودکار صورت می پذیرد .

·        در هنگام اعلام مشتری مشکل و یا افزودنی های نرم افزار ارسال می گردد .

 

محدودیت های طراحی :

·        نرم افزار در غالب کاربری اجرا می گردد .

·        نرم افزار مستقل از سیستم عامل اجرا می گردد .

·        نرم افزار در شبکه های اینترنتی و محلی قابلیت اجرا را دارد .

 

واسط گرافیکی :

·        واسط گرافیکی می بایست نزدیک به زبان کاربر باشد .

·        واسط گرافیکی می بایست از نطر رنگ بندی و کاربری یکسان باشد .

·        زبان سیستم می بایست به زبان فارسی باشد .

·        از نظر ظاهر سیستم باید بسیار شکیل و کارامد باشد .

 

منابع :

·        منابع انسانی : گروه پیاده سازی سیستم مکانیزه مدرسه هوشمند دارای 10 عضو است .

·        منابع مالی : در هیچ از فازهای اجرا هزینه های مد نظر نبوده و پرداخت نشده است .

·        وسایل و ابزارهای مورد نیاز : از نظر سخت افزاری احتیاج به یک سیستم رایانه و از نظر نرم افزار احتیاج به نرم افزارهای Rational rose و Ms sqlserver2008 و Vs2008 می باشد و از نظر محیطی نیز نیاز به دسترسی به اینترنت می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

بررسی جز به جز عناصر کاری :

بازیگران سیستم به شرح زیر می باشند .

·         مدیر سیستم .

·         معلمین .

·         دانش آموزان .

·         اولیا مدرسه .

·         سیستم مدرسه هوشمند .

 

 

 

بررسی بازیگران سیستم :

مدیر سیستم  :

به شخصی اتلا ق می گردد که به کل سطوح سیستم دسترسی دارد و اطلاعات اصلی و پایه سیستم را در پایگاه داده درج می نماید و می تواند گزاراشات سیستمی را دریافت نماید .

شرح موارد کاربری :

·         ورود به سیستم .

·         ثبت اطلاعات پایه .

·         ثبت اطلاعات اصلی (معلمین ، اولیا ، دانش آموزان ).

·         برقراری ارتباط و ارسال پیام (معلمین ، اولیا ، دانش آموزان ).

·         گزاراشات سیستم (دانش آموزان ، نمرات ) .

·         بررسی عملکرد (دانش آموزان ، معلمین ) .

 

 

معلم  :

به شخصی اتلا ق می گردد که عنوان یکی از پرسنل سطح دسترسی خاص خود را دارد و موظف است به صورت فیزیکی و مجازی خدمات خود را به دانش آموزان ارائه دهد .

شرح موارد کاربری :

·         ورود به سیستم .

·         ثبت اطلاعات دروس .

·         ثبت اطلاعات جزوات .

·         ثبت اطلاعات نمرات .

·         برقراری ارتباط و ارسال پیام (معلمین ، اولیا ، دانش آموزان ).

·         گزاراشات سیستم (دانش آموزان ، نمرات ) .

·         بررسی عملکرد (دانش آموزان ) .

 

 

 

دانش آموز  :

به شخصی اتلا ق می گردد که در مدرسه ثبت نام کرده در این شاغل به تحصیل می باشد ، هر روز در کلاس حضور پیدا می نماید و در زمان های مشخص آزمون می دهد .

شرح موارد کاربری :

·         ورود به سیستم .

·         ویرایش اطلاعات شخصی .

·         دریافت جزوات .

·         شرکت در آزمون .

·         برقراری ارتباط و ارسال پیام (معلمین).

·         دریافت نمرات .

 

 

 

 

 

 

اولیا  :

پدر یا مادر که ثبت نام فرزند را انجام داده اند و امور مربوط به دانش آموز بر عهده ایشان است .

شرح موارد کاربری :

·         ورود به سیستم .

·         برقراری ارتباط و ارسال پیام (معلمین ، مدیر سیستم).

·         دریافت نمرات .

 

 

 

کلاس های سیستم به شرح زیر می باشد .

·         کلاس موجودیتی .

·         کلاس کنترلی .

 

کلاس موجودیتی :

شرح موجودیت های سیستم :

·         مدیر سیستم : شخصی که در سیستم به کلیه سطوح دسترسی دارد .

·         معلم : شخصی که امور تحصیلی بر عهده اوست .

·         دانش آموز : شخصی که در مدرسه حضور پیدا می نماید .

·         رشته های درسی : رشته هایی که با توجه به مقطع ارائه می گردد .

·         پایه ها : سطوح کلاسی در سیستم .

·         کلاس : برای هر پایه تعدادی کلاس جهت نظم در نظر گرفته می شود .

·         دروس .

·         انتخاب واحد : انتخاب دروس و ثبت نمرات نهایی .

·         جزوات دروس : جزواتی که هر معلم برای دروس تهیه می نماید .

·         آزمونهای دروس : آزمونهایی که هر معلم برای دروس تهیه می نماید .

·         پیام ها : محل نگهداری پیام های سیستمی از طرف تمامی وجوه سیستم .

در غالب نمودار مفهومی به نتیجه زیر خواهیم رسید .

 

کلاس کنترلی :

کلاس کنترلی در این گونه سیستم ها در دو هنگام صور می پذیرد .

·         ورود به سیستم

·         ارسال هر گونه درخواست .

بررسی موارد کاربری اصلی سیستم :

·         ورود به سیستم :

کاربر کلمه کاربری و رمز عبور خود را وارد می نماید و پس از زدن دگمه تایید در صورت صحت اطلاعات ورودی به بخش اختصاصی کاربران راه پیدا می نماید .

 

 

 

 

 

 

 

 

·         پرسش و پاسخ بین کاربران :

کاربران سیستم از جمله دانش آموزان و اولیا و معلمین می توانند با یکدیگر در این سیستم پرسش و پاسخ نمایند که به روند زیر می باشد .

پرسش از طرف یکی از کاربران سیستم ارسال می گردد و پس از آن با بررسی پاسخ توسط گیرینده پاسخ را به وی ارسال می دارد .

 

 

 

 

ويژن وب سايت مدرسه مجازي